Verenigingsfokreglement waarom?

Verenigingsfokreglement

Wat is het verenigingsfokreglement (VFR)?
Het verenigingsfokreglement (VFR) is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras heeft opgesteld volgens een vastgesteld raamwerk van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, zo ook TOPnl. Het VFR bestaat uit meerdere onderdelen die in een vaste volgorde worden genoemd. Het VFR wordt goedgekeurd door de leden van TOPnl (via de Algemene Leden Vergadering) en wordt vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van Beheer.

Wat houdt de beoordeling van de Raad van Beheer in?
Zij controleren of het verplichte format is gevolgd. Daarnaast mag het VFR niet in strijd zijn met het Kynologisch Reglement. Er vindt geen inhoudelijke toets plaats. De Raad van Beheer bekijkt dus niet of in het VFR alle voor de Tatrahond relevante aandoeningen benoemd worden.

Waarom een VFR?
De rasverenigingen in Nederland en dus ook TOPnl, willen de gezondheid van hun ras zo goed mogelijk borgen. Om dit zeker te stellen is er een fokbeleid opgesteld. In het fokbeleid staat omschreven hoe je goed kan fokken en waar je allemaal rekening mee moet houden.

Wat staat er in het VFR?
Het VFR bestaat uit een aantal onderdelen. Er zijn onder andere in opgenomen: fokregels, welzijnsregels, gezondheidsregels, gedragsregels, exterieurregels en afspraken over de overdracht van pups aan de nieuwe eigenaren. Daarnaast kan de vereniging zelf extra artikelen toevoegen om het fokbeleid beter op de Tatrahond en de leden van TOPnl toe te spitsen. Het is mogelijk dat er jaarlijks wijzigingen in het VFR worden aangebracht. Ook indien het KR wordt gewijzigd op punten die betrekking hebben op het VFR, zullen deze onverkort worden overgenomen.

Wie moeten zich aan het VFR houden en wie controleert of de regels worden nageleefd?
Alle leden en fokkers die aangesloten zijn bij TOPnl moeten zich houden aan het VFR dat is opgesteld. De commissie Gezondheid & Welzijn controleert op naleving van het VFR en zorgt voor de handhaving. Bij overtreding van de regels van het KR treedt het sanctiebeleid van de Raad van Beheer in werking.

Wat is het belang en wat moet de consument met een VFR?
Het fokken van honden vereist beleid en visie en overleg. Dat laatste vindt enkele keren per jaar plaats zodat de leden en fokkers op de hoogte blijven en elkaar informeren over de ontwikkelingen binnen het ras. Door een pup te kopen bij een fokker die is aangesloten bij TOPnl weet jij dat er extra aandacht is voor onder andere welzijn, gezondheid, gedrag, exterieur en dat de overdracht van de pup aan de nieuwe eigenaar verloopt volgens de eisen van het VFR.

Heeft dit invloed op de prijs van een pup?
Nee.
De prijs van een pup wordt bepaald door de landelijke trend en bedraagt momenteel ± € 1350,00.
Tezamen met het koopcontract ontvang je alle documentatie betrekking hebbende op de pup, waaruit blijkt dat de fokker optimaal zijn best heeft gedaan om een zo gezond mogelijke Tatrahond te fokken. Je krijgt eerlijke informatie over alles wat het ras aan gaat. Vanzelfsprekend zullen de fokkers aangesloten bij TOPnl alle mogelijke nazorg verlenen.

Bron: o.a. Raad van Beheer