Doelstelling

Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland (TOPnl) heeft als doel het nader tot elkaar brengen van liefhebbers, eigenaren en fokkers van de Tatrahond. Alle leden van deze vereniging zetten zich optimaal in voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras in het algemeen en op dit moment levende Tatrahonden in het bijzonder. Het bevorderen van het welzijn geschiedt volgens de standaard waarden en normen voor het hebben, houden en fokken van deze honden.
Om optimaal welzijn van het ras te bereiken, bestrijdt de vereniging erfelijke gebreken terwijl rastypische kenmerken worden bewaakt en bewaard. Tevens zet de vereniging zich in om een positief totaalbeeld van dit ras te creëren. Wij zijn van mening dat deze imposante en lieve honden het verdienen dat TOPnl zich hiertoe tot het uiterste inzet.