Statuten en reglementen

Als vereniging hebben wij uiteraard ook statuten, een huishoudelijk reglement en een verenigingsfokreglement (VFR). Vanwege wijzigingen en ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheid, fokeisen en overige wetswijzigingen, wordt de laatst genoemde bijna jaarlijks, na toestemming van de ALV aangepast.

Onze reglementen zijn te downloaden hieronder en/of op te vragen bij het secretariaat.

 

 

 

 

Huishoudelijk reglement

Statuten

Verenigingsfokreglement