Rasinformatie

De Tatrahond is een oeroud regionaal ras, maar zijn carrière als rashond is tamelijk nieuw.

De herders namen het niet zo nauw met de uiterlijke kenmerken. Hun honden, die huis, hof en het vee dienden te bewaken, moesten betrouwbare wakers zijn, oppasser en helper (czuvac), wat betekent zelfstandig kunnen werken en terughoudend zijn tegenover vreemden. Zij moesten kracht hebben, maar ook wendbaar en intelligent genoeg om het tegen wolven en beren te kunnen opnemen. Vanwege de schapen ging de voorkeur uit naar witte honden.

Tijdens de eerste wereldoorlog zocht ook het Poolse leger parate weerbestendige honden in het land en zodoende werden velen “schapenhulpjes” uit de Podhale geannexeerd voor het leger. Ze werkten ondermeer als meldingshond, verkennershond , munitiedrager, sledehond, diensthond, reddingshond en  blindenhond.

Pas na de eerste wereldoorlog ontstond er een splitsing tussen de verschillende types witte berghonden en werden het verschillende rassen.

In 1937 werd er een diensthonden tentoonstelling in Zakopane gehouden van deze allrounders. Er werden plannen gemaakt om een zelfstandige club op te richten, en er moest een standaard opgesteld worden.  Helaas kwam aan deze plannen door de tweede wereldoorlog abrupt een einde. De Tatrahond gold als soldaat en of ze nu in het leger waren of niet, de hond moest daar bitter voor bloeden. Het einde van de oorlog leek ook het einde van de opbouw van het ras te zijn maar de Tatrahond wist te overleven.

Pas in 1956 waren er weer Tatrahonden op de tentoonstelling in Zakopane, 110 in getal en wederom begon men, onder de bezielende leiding van Dr. Henryk Dereziński met de wederopbouw van het ras. Er werd een rasvereniging opgericht, een standaard opgemaakt en men begon fokmateriaal te selecteren. Dr. Dereziński heeft hier een zeer belangrijke rol in gespeeld, hij heeft de belangen van de Tatrahond behartigd en zonder zijn gedrevenheid zou het ras niet zijn wat het nu is.

In 1967 wordt eerste de standaard door de Federation Cynologique International (FCI) geaccepteerd, sindsdien heten ze officieel Polski Owczarek Podhalański.